Các mẫu thùng giữa xe máy

Thùng giữa xe máy của Givi có thể gắn được mọi loại xe máy. Thùng thiết kế kiểu dáng đơn giản mà sang, có khóa monolock bảo vệ rất dễ sử dụng.