Chính sách mua hàng

Thời gian đổi hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn

Không áp dụng hoàn tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào

Việc đổi trả chỉ được thự hiện khi sản phẩm bị lỗi hoặc những sự cố phát sinh do lỗi từ phía cửa hàng

Chỉ chấp nhận việc dổi hàng khi hàng chưa qua sử dụng, còn nhãn mác và hóa đơn mua hàng